Rietveld 5, Arkel

Wednesday, November 02, 2005

klompenhok

Het klompenhok gaf via de keuken toegang tot het huis. En hier stonden dus de klompen die rond het huis werden gedragen. Schoenen werden alleen gedragen als men weg ging. Posted by Picasa